Zwroty i reklamacje

I. Odstąpienie od umowy

Klient, który zakupił towar w Naszym sklepie Internetowym (zawarł z Nami umowę) zgodnie z obowiązującym prawem może odstąpić od niej w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Termin 14 dni zaczyna bieg w momencie otrzymania towaru od kuriera/odebrania go w sklepie stacjonarnym. W przypadku dostawy wielu produktów, które ze względów logistycznych dostarczane są partiami, termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od otrzymania ostatniej rzeczy przez konsumenta.

 1. Zgłoś chęć zwrotu
 2. Odeślij towar
 3. Otrzymaj zwrot środków

W celu zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy należy zgłosić taki fakt drogą mailową na adres sklep@partneragdrtv.pl,
lub listownie na adres: Partner AGD RTV, 1 maja 7, 07-130 Łochów
, podając w nim:

 1. Dane kupującego
 2. Numer zamówienia
 3. Nazwa produktu i ilość zwracanych produktów
 4. Numer rachunku bankowego na jaki ma zostać zwrócony koszt za dokonany zwrot
 5. nr przesyłki zwrotnej ( przyspieszy to procedurę zwrotu środków) lub uzupełnić i odesłać drogą mailową dostępny formularz odstąpienia od umowy

Zakupiony produkt należy odesłać wraz z uzupełnionym dokumentem na adres:

Partner AGD RTV INTERNET
1-go Maja 7
07-130 Łochów
z dopiskiem ZWROT ZAMÓWIENIA NR (...)

Zwrot środków pieniężnych nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od dostarczenia nieużywanego* produktu na powyższy adres.

* jeżeli towar przekracza używanie w granicach zwykłego zarządu wartość produktu zostanie zmniejszona wprost proporcjonalnie do ubytku wartości zwracanej rzeczy (Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 art. 34 ust. 4). W takim wypadku pracownicy poinformują o proponowanej kwocie zwrotu. W sytuacji gdy klient nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie - produkt w porozumieniu z klientem zostanie odesłany do kupującego. Koszty odesłania produktu ponosi Sprzedający.

 

II. Reklamacja gwarancyjna
Gwarancja - jest to dobrowolne zobowiązanie gwaranta do usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy a także uprawnienie klienta (kupującego) w przypadku, gdy rzecz nabyta nie posiada właściwości określonej w ofercie. Gwarant ma w tym przypadku swobodę w określeniu swoich obowiązków. Termin ochrony gwarancyjnej zazwyczaj wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (wystawienia dokumentu). Jednakże okres ten w zależności od gwarantów może się różnić. Dokładne warunki gwarancyjne zostały przedstawione w dokumentach dołączonych bezpośrednio do produktu.

Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji można zgłosić:

 1. bezpośrednio u gwaranta (producenta)
 2. poprzez zgłoszenie reklamacji zgodnie z formularzem (w tym przypadku MIGAEL SP. Z O.O. jest tylko pośrednikiem więc rozpatrzenie reklamacji z tego tytułu może się nieznacznie wydłużyć) na adres sklep@partneragdrtv.pl,
  lub listownie na adres: Partner AGD RTV, 1 maja 7, 07-130 Łochów.

Do zgłoszenia reklamacji niezbędna jest tabliczka znamionowa znajdująca się na urządzeniu a także dokładny opis usterki. W odpowiedzi na zgłoszenie poinformujemy o dalszych etapach reklamacji. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji następuje w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym. Większość producentów oferujących swoje produkty posiada tzw. ,,Gwarancje DOOR TO DOOR’’ od drzwi do drzwi - oznacza to, iż przy zgłoszeniu do producenta reklamacji na dany produkt, zostaje wysłany serwisant w celu stwierdzenia usterki, a także gdy to możliwe naprawy produktu. W sytuacji gdy produkt nie nadaje się do naprawy wystawiany jest dokument o nienaprawialności produktu. Dokument ten zobowiązuje sprzedającego do wymiany produktu lub (jeżeli to nie jest możliwe) zmiany na inny produkt w cenie pierwotnego zakupu lub zwrotu gotówki.

 

III. Rękojmia

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego, sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia procesu reklamacji.

 1. Zgłoszenie reklamacji drogą mailową na adres sklep@partneragdrtv.pl,
  lub listownie na adres: Partner AGD RTV, 1 maja 7, 07-130 Łochów

 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - Dane klienta
  - Numer zamówienia
  - Adres doręczenia przesyłki
  - Nazwa przedmiotu reklamacji ( pełna nazwa produktu, model)
  - Przyczyna reklamacji - opis usterki
  - Żądanie konsumenta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji (usunięcie wady, obniżenie ceny, wymiana produktu, odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna)
 3. W ciągu 14 dni zostanie wydana decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku nieścisłości / braku informacji kupujący wezwany przez sprzedającego do uzupełnienia brakujących informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji winien jest do jak najszybszego uzupełnienia formalnych braków. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni ( informacja o takim stanie rzeczy zostanie przekazana konsumentowi w najszybszym możliwym terminie).

 

IV. Towar uszkodzony podczas dostawy

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia chyba, że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego (został spisany protokół szkody przy dostawie)
 2. szkodę, której nie można zweryfikować organoleptycznie przy dostawie, a kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki ale terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu protokolarnie z dostawcą

Protokół wraz ze zdjęciami należy wysłać drogą @ wraz z opisem uszkodzeń. W ciągu maksymalnie 14 dni zostanie wydana decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie - rozpatrzenie reklamacji zostanie wydłużone maksymalnie do 60 dni.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl